تیره Illiciaceae

~  Schisandraceae

فرم کلی تیره Illiciaceae: درختی یا درختچه هایی کوچک و بدون کرک؛ دارای اسانس. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه ی پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیر جنوب شرقی آسیا، شمال آمریکا، غرب هندوستان. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Illiciaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Austrobaileyales .

این خانواده دارای ۴۲ گونه است.

Illicium floridanum

گونه های خانواده Illiciaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Star Anise
Illiciaceae
Aniseed Tree
Illiciaceae
Ba Jiao Hui Xian
Illiciaceae