تیره Lentibulariaceae

فرم کلی تیره Lentibulariaceaeگیاهانی علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا فاقد برگ. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. گیاهان ریشه دار و غیرآبزی بصورت مستقل یا انگلی. آبدوست یا خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

این گیاهان درون آبها یا در زمینهای خیس و باتلاقی می رویند. و یا در آب غوطه ورند. همه گیاهان این تیره پایا، فاقد ریشه ، دارای برگهای متناوب با بریدگیهای بسیارند که در آخر به تقسیماتی تسمه ای شکل و موئین تبدیل می شوند. جنسهای این تیره عبارتند از: Pinguicula , Lentibularia , utricularia و غیره می باشد که در ایران فقط جنس Utricularia با یک گونه در شمال یافت می شود و احتمالاً گونه های دیگری از آن در آبهای هویزه وجود دارند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=6, 8, 9, 11, 21 .

طبقه بندی خانواده Lentibulariaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۲۴۵ گونه است.

Pinguicula vulgaris

گونه هایخانواده Lentibulariaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Butterwort
Lentibulariaceae
Bladderwort
Lentibulariaceae