تیره Staphyleaceae

فرم کلی تیره Staphyleaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متقابل؛ دمبرگ دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برآمده؛ برگ ها مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. جنوب غرب اروپا، آسیای شرقی، نواحی معتدل ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و شمال غرب آمریکای جنوبی. X=13 .

طبقه بندی خانواده Staphyleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Crossosomatales .

این خانواده دارای ۶۰ گونه است.

Staphylea bumalda

گونه های  خانواده Staphyleaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladdernut
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladder Nut
Staphyleaceae
American Bladder Nut
Staphyleaceae