شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Alisma plantago R.Br.]

Alisma plantago R.Br.
Alisma plantago
Liliopsida
Alismatales
Alisma
ACCEPTED
European water plantain
غازیاغی
جهان: آلمان- فنلاند- اسپانیا- هلند- بلژیک- فرانسه/ ایران: شمال غربی