تیره آنوناسه (Annonaceae)

فرم کلی تیره Annonaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، دارای اسانس، رزینی یا غیررزینی. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز، متناوب، با آرایش دو ردیفه، غیرپوشش دار، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7, 8, 9 .

طبقه بندی خانواده  Annonaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Magnoliales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰ گونه و ۱۲۶ جنس است.

استفاده دارویی گونه Asimina triloba:

ضد انگل- انگل کش
قی آور
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

گونه خانواده Annonaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Papaw
Annonaceae