تیره گل گاو زبان(Boraginaceae)

فرم کلی تیره  Boraginaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ فاقد اسانس. گیاهانی اتوتروف. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا متوسط؛ متناوب یا متناوب و متقابل؛ پهن؛ علفی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

گیاهان این تیره در ایران گسترش زیادی دارند و از مناطق پست سواحل جنوبی تا ارتفاعات بالای البرز و آذربایجان گسترده اند. بعضی از این تیره جنبه دارویی دارند، مثل گیاه درختچۀ سپستان (Cordya myxa) که خاص مناطق جنوب ایران است. از گیاهان دارویی این تیره در ایران گل گاوزبان (Echium amoenum) است. در استان فارس در منطقه میمند از جنس Caccinia macranthera عرق گاو زبان تهیه می شود، ولی انچه در کشورهای اروپایی بعنوان گاوزبان مصرف داردBorago officinalis است.

Borago officinalisگاو زبان اروپایی
گیاهی چند ساله، با ارتفاع۱۵-۶۰Cm، با ساقه ای منشعب و کرک دار، گل منظم ۱۵-۲۰میلیمتر، برگ متناوب، تخم مرغی، کاملا گوشتی و کرک دار، میوه ۴ برچه ای و چروکیده. زیستگاه: محوطه باغ ها و مزارع، زمین های بایر و بصورت زراعی وزینتی کشت می شود. زمان گلدهی ژوئن و اوت. بومی مدیترانه غربی ود ر فلاند بطور وحشی وجود دارد. کاربرد درمانی این گیاه در درمان تب و اضطراب وافسردگی بکار رفته و بعنوان یک داروی دیورتیک برای مشکلات زنانه استفاده می شود. برگ آن مزه خیار تازه دارد ودر سالاد می شود استفاده گردد. مقدار کمی آلکالوئید Pyrrolizidine  دارد که برای کبد سمی است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری، استرالیا و منطقه قطب جنوب. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=4-12 .

طبقه بندی خانواده Boraginaceaeزیررده دولپه ای ها.

 این خانواده دارای ۱۵۶ جنس یاسرده  و ۲۵۰۰ گونه   است.

 تعدادی از گونه‌های آن مانند گل فراموشم نکن،گل گاو زبان ، سینه دارو، ، هماور دارویی، زنگوله ای،سپستان،، آلکانا و گل عسلی برای تزئین در کناره‌های علفی کاشته می‌شود.

گونه های خانوداه  Boraginaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Alkanet
Boraginaceae
Tarweed Fiddleneck
Boraginaceae
Bristly Fiddleneck
Boraginaceae
Anchusa
Boraginaceae
Alkanet
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Borage
Boraginaceae
Field Gromwell
Boraginaceae
Pacific Hound’s Tongue
Boraginaceae
Hound’s Tongue
Boraginaceae
Viper’s Bugloss
Boraginaceae
Boraginaceae
Heliotrope
Boraginaceae
Boraginaceae
Paint Indian
Boraginaceae
Hairy Puccoon
Boraginaceae
Boraginaceae
Narrow-Leaf Gromwell
Boraginaceae
Manyflowered Gromwell
Boraginaceae
Gromwell
Boraginaceae
Western Gromwell
Boraginaceae
Giant Trumpets
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Mountain Bell
Boraginaceae
Boraginaceae
Oyster Plant
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Alpine Forget-Me-Not
Boraginaceae
Water Forget-Me-Not
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fulvous Popcornflower
Boraginaceae
Lungwort
Boraginaceae
Jerusalem Sage
Boraginaceae
Prickly Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae