تیره ماگنولیا (Magnoliaceae)

فرم کلی تیره Magnoliaceaeدرختی و درختچه ای، دارای اسانس یا بدون اسانس. خشکی پسند. دارای برگ های همیشه سبز یا خزان دار، با اندازه متوسط یا بزرگ، متناوب و چرخشی، علفی یا چرمی، دارای دمبرگ و غلاف، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ بریده بریده ( Liriodendron ) یا یکپارچه، پرمانند یا پنجه ای. دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای.

ارتفاع  درختان ماگنولیا همیشه سبز به ۲۷ متر می‌رسد و ۸ متر گستردگی آن می‌باشد و ۲۰ تا ۵۰ سال زمان مورد نیاز است تا درخت به ارتفاع نهایی خود برسد.

این درخت چوبی سخت و سنگین دارد و برای ساختن مبلمان، پالت چوبی و روکش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تنه این درخت هرمی شکل می‌باشد.

برگهای این درخت ساده و تخم مرغی شکل و به رنگ سبز تیره هستند هر برگ دو سال روی درخت می‌ماند.

تولیدمثل و گرده افشانی: معمولاً گیاهانی هرمافرودیت، یا تک پایه ( Kmeria ). گرده افشانی توسط حشرات (سوسک ها).

جغرافیا: معتدل تا گرمسیری. آسیای شرقی و آمریکا. X=19 .

طبقه بندی خانواده Magnoliaceaeزیر رده دو لپه ای ها، راسته Magnoliales .

این خانواده دارای ۲۳۰ گونه است.

Magnolia hypoleuca

گونه هایخانواده Magnoliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tulip Tree
Magnoliaceae
Cucumber Tree
Magnoliaceae
Magnoliaceae
Lily Tree
Magnoliaceae
Magnoliaceae
Magnoliaceae
Magnoliaceae
Mu-Lan
Magnoliaceae
Bigleaf Magnolia
Magnoliaceae
Hou Po
Magnoliaceae
Star Magnolia
Magnoliaceae
Laurel Magnolia
Magnoliaceae
Banana Shrub
Magnoliaceae