تیره زیتون تلخ (Meliaceae)

زیتون تلخ( نام علمی: Melia azedarach) نام یک گونه  از سرده زیتون تلخ است.

زیتون‌تلخ (نام علمی: Melia) نام یک سرده ازتیره زیتون تلخیان است با گل‌های کوچک معطر و برگ‌های بلند تقریباً به طول ۵۰ سانتی‌متر و دُمبرگی طویل که از جنوب شرقی آسیا تا استرالیا پراکنده هستند.

گونه های خانواده Meliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Meliaceae
Dysoxylum spectabile
Bead Tree
Meliaceae
Melia azederach
Chinese Cedar
Meliaceae
Toona sinensis