تیره انار(Punicaceae)

~  Lythraceae

فرم کلی تیره Punicaceae:درختانی کوچک یا درختچه ای؛ آبدار. برگ ها متناوب تا متقابل؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. هومواستیل.

گونه ی این تیره در خانواده ~  Lythraceae قرار گرفته است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. جنوب شرق اروپا تا هیمالیا، سوکوترا. غرب و شمال اروپا و آسیا، مدیترانه، شرق و جنوب آسیا، شمال آمریکا و غرب هندوستان. X=8, 9 .

طبقه بندی خانواده Punicaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۲ گونه و تنها یک جنس Punica است.

Punica granatum

امروزه، علاوه بر مصرف انار به‌عنوان میوه، خصوصیات دارویی و کاربرد آن در صنایع غذایی نیز مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و تحقیقات وسیعی در این زمینه شروع شده‌است؛ به‌خصوص روغن دانه-های آن در سال‌های اخیر به‌منظور مصارف صنعتی و تأمین اسیدهای چرب ضروری اهمیت یافته‌است. اسیدهای چرب غیر‌اشباع بخش عمدۀ ترکیبات روغن دانۀ انار را تشکیل می‌دهد. اسیدهای چرب غالب در اکثر ارقام بررسی‌شدۀ انار، اسید پانیسیک (۴۷ تا ۸۸ درصد) و اسید لینولئیک (۵ تا ۱۶ درصد) هستند. اسیدهای چرب اولئیک، پالمتیک، استئاریک، پالمیتولئیک، آراشیدونیک، لائوریک و کاپریلیک نیز در ارقام مختلف انار شناسایی شده‌اند که شامل ۸۰ درصد اسیدهای چرب مزدوج است که مهم‌ترین آن‌ها پانیسیک اسید و اکتادکاتری‌اینویک اسید است.

گونه های خانواده Punicaceae درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pomegranate
Punicaceae