تیره Alliaceae

فرم کلی تیره Alliaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ آور یا بدون صمغ و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، پیازدار یا کورم دار یا ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ دوردیفه یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای یا سه برگچه ای؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار (به ندرت، در گونه Allium ursinum )؛ پوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای.

گیاهان این تیره علفی، برگ‌هاى آنها غلاف‌دار و داراى ساقهٔ زیرزمینى از نوع پیاز و گاهى ریزوم هستند. گل‌آذین آنها مجتمع و چترمانند و داراى اسپات‌هاى بریده، شکاف‌دار و گاهى کامل است. پوشش گل شامل گلبرگ‌هائى است که گاهى در قاعده به‌هم پیوسته هستند. هر گل داراى شش پرچم (به‌ندرت سه عدد) و بساک‌ها از پشت به میله چسبیده است. تخمدان فوقانى و داراى سه‌ خانه، میوهٔ کپسول که معمولاً با سه شکاف طولى باز مى‌شود.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری.

طبقه بندی: خانواده Alliaceae زیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales می باشد . ودارای ۶۰۰ گونه و ۳۰ جنس است.

گونه های خانواده Alliaceae موجود در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
African Lily
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Hooker’s Onion
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Wild Leek
Alliaceae
Babbington’s Leek
Alliaceae
Alliaceae
Mouse Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Aspen Onion
Alliaceae
Alliaceae
Bolander’s Onion
Alliaceae
Shortstyle Onion
Alliaceae
Canadian Garlic
Alliaceae
Canadian Garlic
Alliaceae
Keeled Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Onion
Alliaceae
Potato Onion
Alliaceae
Shallot
Alliaceae
Tree Onion
Alliaceae
Nodding Onion
Alliaceae
Rakkyo
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Douglas’ Onion
Alliaceae
Alliaceae
Prairie Onion
Alliaceae
Welsh Onion
Alliaceae
Small Yellow Onion
Alliaceae
Alliaceae
Geyer’s Onion
Alliaceae
Giant Onion
Alliaceae
No-Biru
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Egyptian Leek
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Largeflower Wild Onion
Alliaceae
Alliaceae
Golden Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Wild Onion
Alliaceae
Daffodil Garlic
Alliaceae
Twistedleaf Garlic
Alliaceae
Field Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Few-Flowered Leek
Alliaceae
Alliaceae
Broadstemmed Onion
Alliaceae
Leek
Alliaceae
Alliaceae
Chinese Chives
Alliaceae
Rosy Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Garlic
Alliaceae
Serpent Garlic
Alliaceae
Chives
Alliaceae
Giant Chives
Alliaceae
Rocambole
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
German Garlic
Alliaceae
Round-Headed Leek
Alliaceae
Miyama-Rakkyo
Alliaceae
Prairie Onion
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Textile Onion
Alliaceae
Alliaceae
Wood Leek
Alliaceae
Three-Cornered Leek
Alliaceae
Garlic Chives
Alliaceae
One-Leaved Onion
Alliaceae
Wild Garlic
Alliaceae
Swamp Onion
Alliaceae
Alpine Leek
Alliaceae
Crow Garlic
Alliaceae
Jimbur
Alliaceae
Blue Funnel Lily
Alliaceae
Golden Stars
Alliaceae
Golden Stars
Alliaceae
Californian Hyacinth
Alliaceae
Wild Hyacinth
Alliaceae
Snake Lily
Alliaceae
Alliaceae
Wild Hyacinth
Alliaceae
Hyacinth Brodiaea
Alliaceae
Pretty Face
Alliaceae
Grassnut
Alliaceae
Longray Tripletlily
Alliaceae
Society Garlic
Alliaceae
Society Garlic
Alliaceae