تیره گل یخ (Calycanthaceae)

فرم کلی تیره Calycanthaceae  : درختانی کوچک یا درختچه ای؛ دارای اسانس. برگ ها متقابل؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آسیای شرقی، آمریکای شمالی.X=11, 12 .

طبقه بندی خانواده  Calycanthaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Laurales .

این خانواده دارای ۶ گونه است.

گونه های خانواده  Calycanthaceae  در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Carolina Allspice
Calycanthaceae
Eastern Sweetshrub
Calycanthaceae
Californian Allspice
Calycanthaceae
Winter Sweet
Calycanthaceae