تیره Pistaciaceae

~  Anacardiaceae

فرم کلی تیره Pistaciaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، رزین دار. برگ ها متناوب، دارای دمبرگ، مرکب، سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گونه های این خانواده در تیره  Anacardiaceae  قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی یا دارای اثر ناچیزی از مادگی.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مدیترانه تا افغانستان، آسیای شرقی، مالزی، جنوب شرق ایالات متحده آمریکا و آمریکای مرکزی.

طبقه بندی خانواده Pistaciaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و تنها یک جنس Pistacia  است.

Pistacia vera

گونه های خانواده خانواده Pistaciaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Betoum
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Chinese Pistache
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Mastic Tree
Pistaciaceae
Terebinth
Pistaciaceae
Pistachio
Pistaciaceae