شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

منبع Mozafari Dehshiri et al., 2013

بررسي كمي و كيفي مواد موثره اسانس اندام هاي مختلف گياه دارويي جعفري كوهي (Pimpinella aurea DC) در مراحل مختلف رشد، مطالعه موردي در رويشگاه هاي طبيعي استان تهران
مقاله
فارسی
نمونه برداری محیطی,مطالعات آزمایشگاهی
2013
نشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
تهران
مظفری دهشیری، ط.، و سفیدکن، ف.، و عسکری، ف.، و بخشی خانیکی، غ. (1392). بررسی کمی و کیفی مواد موثره اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی جعفری کوهی (.Pimpinella aurea DC) در مراحل مختلف رشد, مطالعه موردی در رویشگاه های طبیعی استان تهران. اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی, 1(1 (پیاپی 1)), 1-14.

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng کرمکش,ضدعفونی کننده ی زخم های پوستی,ضد التهاب,قطع خونریزی,دل درد,درد قاعدگی,ضد ا بیشتر ... گل
Achillea millefolium L. در ترکیب با زیره,گیاه مورد در رفع خارشهای پوستی ضد نفخ,شکم درد,کرمکش گل
Achillea wilhelmsii K.Koch دافع کرم کدو,سنگ کلیه,ضدعفونی معده,روده,دل پیچه,گرفتگی عروق خونی,برطرف کننده نار بیشتر ... گل,سرشاخه
Alhagi camelorum Fisch. سنگ کلیه,اسهال اندام هوایی
Allium rubellum M.Bieb. فشار خون,ضدعفونی روده,معده,اسهال برگ,پیاز
Allium sphaerocephalon L. تعدیل فشار خون,بهبود زخم های چرکین,دیابت پیاز,برگ
Alyssum L. مقوی قوای جنسی,تنظیم قاعدگی,درمان مشکلات پوستی,گرمازدگی,تب بر اندام هوایی,گل
Anthemis nobilis L. سنگ کلیه,التهاب,آلرژی,سرماخوردگی,دیسمنوره,ضد نفخ,مسکن گل
Artemisia kopetdaghensis Krasch. ادویه,تب بر,بهبود زخم برگ,اندام هوایی
Artemisia absinthium L. شکم درد,ضد یبوست,ضد انگل در بچه ها,نرم کننده پوست اندام هوایی