تیره انجیلی (Hamamelidaceae)

فرم کلی تیره Hamamelidaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب پنجه ای؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها اغلب مقاوم و پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Hamamelidaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۸۰ گونه است.

انجیلی یا دمیرآغاجی، درخت آهن درختی است که در جنگل‌های شمالی ایران می‌روید. این درخت دارای چوب سختی است و ریشه و برگ‌های آن مصرف دارویی دارد.

انجیلی درختی است زیبا با قامتی بلند و به ۲۵ متر می‌رسد. برگ‌های انجیلی بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. برگ‌های جوان بنفش مایل به قرمز هستند بعد از آن در تابستان به رنگ سبز تیره و درخشان تبدیل می‌شوند و سرانجام در پاییز برگ‌های درخشان به رنگهای مختلف زرد پررنگ نارنجی سوخته و پررنگ و قرمز روشن خالص آشکار می‌شود و این تنوع رنگ مناظر زیبایی را ایجاد می‌کند و از این حیث این درخت برای ایجاد فضای سبز و همچنین جذب توریست در جنگلهای ما مناسب است. چوب انجیلی بسیارسخت است و از این حیث در زبانهای خارجی به چوب آهن معروف است.

 Distylium racemosum

گونه های خانواده Hamamelidaceaeدرشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Isu Tree
Hamamelidaceae
Witch Hazel
Hamamelidaceae
Formosan Gum
Hamamelidaceae
Oriental Sweet Gum
Hamamelidaceae
Sweet Gum
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae