تیره Pittosporaceae

فرم کلی تیره Pittosporaceae: درختی، درختچه ای و بالارونده، با شیره رنگی یا بدون صمغ و بدون شیره رنگی. دارای اسانس یا بدون اسانس یا بدون رزین. گیاهانی اتوتروف. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا مارپیچی، معمولاً علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهان معمولاً هرمافرودیت یا به ندرت تک جنسی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. X=12 .

طبقه بندی خانواده   Pittosporaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Apiales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Billardiera longiflora

گونه هایخانواده   Pittosporaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Appleberry
Pittosporaceae
Appleberry
Pittosporaceae
Common Appleberry
Pittosporaceae
Christmas Bush
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Karo
Pittosporaceae
Tarata
Pittosporaceae
Weeping Pittosporum
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Tawhiwhi
Pittosporaceae
Tobira
Pittosporaceae
Cheesewood
Pittosporaceae