تیره برگ بو (Lauraceae)

فرم کلی تیره Lauraceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها بخوبی توسعه یافته. گیاهانی اتوتروف. مستقل. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. رگ‌بوئیان(نام علمی: Lauraceae) نام یک […]