تیره کاسنی ، تیره آفتاب گردان، تیره مرکبیان (Compositae)

کاسنیان (Asteraceae) یا مرکبان (Compositae) تیره‌ای از کاسنی‌سانان (Asterales) با گل‌آذین کپه و پراکندگی گسترده در جهان است. کاسنیان گیاهانی آوندی و گلدار و دولپه‌ای هستند. تیرهٔ گل مینا یا تیرهٔ کاسنی یا تیرهٔ مرکبیان یا تیرهٔ اسطراطیقوس یا تیرهٔ گل آفتابگردان یا تیرهٔ آستراسه Asteraceae یا تیرهٔ کومپوزیتهCompositae نام‌های دیگر این تیره هستند. بسیاری از گیاهان تیره کاسنیان علفی بوده ولی تعداد قابل توجهی از آنها […]