خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره خرزهره (Apocynaceae)

فرم کلی تیره Apocynaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی، صمغ دار. بالارونده یا مستقل. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی، علفی یا چرمی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=8-12 .

طبقه بندی خانواده Apocynaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Gentianales .

این تیره دارای ۱۵۰۰ گونه و ۱۶۴ جنس است.

گونه های تیره Apocynaceae موجود در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Spreading Dogbane
Apocynaceae
Indian Hemp
Apocynaceae
Apocynaceae
Quebracho
Apocynaceae
Apocynaceae
Oleander
Apocynaceae
Japanese Star Jasmine
Apocynaceae
Star Jasmine
Apocynaceae
Apocynaceae
Greater Periwinkle
Apocynaceae
Lesser Periwinkle
Apocynaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *