خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Basellaceae

فرم کلی تیره Basellaceaeگیاهانی علفی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه قابل رؤیت یا فاقد برگ های متراکم اولیه قابل رؤیت، دارای ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متقابل یا متناوب، گاهی اوقات گوشتی، دارای دمبرگ، غیرپوششی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها پرمانند یا پنجه ای.

تولیدمثل و گرده افشانیگل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها دارای براکته (براکته ها کوچک). منظم، چرخه ای، سه چرخه ای یا چهارچرخه ای. نهنج گل غیربرجسته توخالی. دارای صفحه زیرتخمدانی، حلقوی شکل.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. مناطق گرمسیر آمریکا، آفریقا و آسیا. X=11, 12 .

طبقه بندی خانواده Basellaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این تیره دارای ۲۵ گونه می باشد.

گونه های خانواده   Basellaceae شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Madeira Vine
Basellaceae
Indian Spinach
Basellaceae
Olluco
Basellaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *