خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Cistaceae

 

فرم کلی تیره Cistaceaeگیاهانی درختچه ای و علفی، اسانس دار یا فاقد اسانس، دارای رزین یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. ساقه های جوان غیرشکننده در ناحیه­ی گره ها. خشکی پسند یا شورپسند (مخصوص مکان های آفتابی روی آهک یا شن). برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی یا متناوب، پهن یا لوله ای، علفی یا چرمی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، غیرپوشش دار، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، تک رگبرگی یا با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک­دار یا بی­گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم، برگ مانند. حاشیه پهنک برگ مسطح یا پیچیده.

وهمچنین گیاهانی  چند ساله، برگها ساده، کامل اغلب متقابل ، گوشوارک دار یا بدون گشوارک، کاسبرگ ها پنج یا سه تایی، گاهی نامساوی. جام گل زبانه ای (شعاعی) گلبرگ ها پنج تایی جدا، شدیداً ریزان (سریعاً ریزان) پرچم ها متعدد جدا، تخمدان فوقانی، ۱۰-۳ برچه ای، خامه منفرد، کپسول شکوفای شیاری دانه ها سه تایی تا متعدد. 

از این تیره گونه Helianthemum Lippii گیاهی است بوته ای با قاعده کم و بیش چوبی که در مناطق جنوبی ایران بر روی خاک های نسبتاً گچی یا آهکی رویش می یابد.
Fumana procambens نمونه ای است جنگلی که در ارسباران و گرگان دیده می شود. گونه Cistus در ایران کاشته شده و اغلب درختچه ای و زیباست

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. گستردگی بیشتر در نواحی مدیترانه ای، گستردگی کمتر در آمریکای جنوبی و مرکزی. X=5-11 .

طبقه بندی خانواده Cistaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Malvales .

این خانواده  دارای ۲۰۰ گونه و ۹ جنس است.

گونه های خانواده Cistaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rock Rose
Cistaceae
Rock Rose
Cistaceae
Labdanum
Cistaceae
Rock Rose
Cistaceae
Frostweed
Cistaceae
Common Rockrose
Cistaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *