خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره حنا، تیره خون فامیان(Lythraceae)

 فرم کلی تیره Lythraceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی؛ غیرآبدار. ساقه های جوان دارای میانگره های شکننده. خشکی پسند یا آبدوست؛ ریشه دار. برگ ها متقابل یا متناوب یا چرخه ای؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=5-11 .

طبقه بندی خانواده Lythraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

 Cuphea viscosissima

گونه های خانواده Lythraceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Lythraceae
Tarweed
Lythraceae
Lythraceae
Erva De Vida
Lythraceae
Crepe Myrtle
Lythraceae
Water Purslane
Lythraceae
Purple Loosestrife
Lythraceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *