خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره زامور،تیره ایشک (Menispermaceae)

فرم کلی تیره Menispermaceaeدرختچه ها یا گیاهان علفی بالارونده یا درختی. بالارونده یا مستقل. خشکی پسند. برگ ها متناوب، مارپیچی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پنجه ای؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی یا مادینگی، یا دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=11-13, 19, 25 .

طبقه بندی خانواده Menispermaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۵۲۰ گونه است.

Cocculus orbiculatus

گونه های خانواده Menispermaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Menispermaceae
Menispermaceae
Canada Moonseed
Menispermaceae
Menispermaceae
Menispermaceae
Menispermaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *