خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Saxifragaceae

فرم کلی تیره Saxifragaceaeگیاهانی علفی؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک یا متوسط؛ متناوب یا متقابل؛ با آرایش مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از صفحه گل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا معتدل.

طبقه بندی خانواده Saxifragaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Penthorum sedoides

گونه های خانواده Saxifragaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Siberian Tea
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Water Mat
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Umbrella Plant
Saxifragaceae
Rock Geranium
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alpine Heuchera
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mitrewort
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Virginian Stonecrop
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mountain Lettuce
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Swamp Saxifrage
Saxifragaceae
Dotted Saxifrage
Saxifragaceae
Spiked Saxifrage
Saxifragaceae
Strawberry Saxifrage
Saxifragaceae
Fringe Cups
Saxifragaceae
Foamflower
Saxifragaceae
Youth On Age

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *