خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Symplocaceae

فرم کلی تیره Symplocaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری، بجز آفریقا. X=11-14 .

طبقه بندی خانواده Symplocaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

  این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Symplocos paniculata

گونه های خانواده Symplocaceae در شکبه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Symplocaceae
Asiatic Sweetleaf
Symplocaceae
Symplocaceae
Sweet Leaf
Symplocaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *