خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره علف فرش (Aizoaceae)

فرم کلی تیره  Aizoaceaeگیاهانی علفی یا درختچه هایی کوچک. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل؛ اغلب گرد؛ گوشتی؛ دارای دمبرگ کوتاه تا بدون دمبرگ. پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. کپسول ها لوکولی سید یا شکاف دار یا سپتی سید یا سیرکومسیسیل. بذور غیرآندوسپرمی. دارای پریسپرم. بذرو دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین دارای انحنا.

جغرافیا: مخصوص آفریقای جنوبی، همچنین نواحی گرمسیری آفریقا و آسیا، استرالیا، کالیفرنیا، آمریکای جنوبی. X=8, 9 .

گونه های خانواده آزوآسهAizoaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Sea Fig
Aizoaceae
Sweet Hottentot Fig
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Pigface
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Pig’s Face
Aizoaceae
Ice Plant
Aizoaceae
Sea Purslane
Aizoaceae
Aizoaceae
New Zealand Spinach
Aizoaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *