فرم کلی تیره Daphniphyllaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متناوب (گاهی انبوه و تقریباً مارپیچی در انتهای شاخه)، غیرپوششی و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی یا مادینگی. گیاهانی دوپایه. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد پرچم. فاقد گل های نری که دارای مادگی است.

جغرافیا: نواحی قطب شمال و قدیم الحاره. آسیای شرقی. مالزی. ۲n=32 .

طبقه بندی خانواده Daphniphyllaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Saxifragales .

این خانواده دارای یک جنس Dephniphyllum و ۳۵ گونه است.

Daphniphyllum Macropodum

گونه هایخانواده Daphniphyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Daphniphyllaceae
Daphniphyllaceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *