خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Dryopteridaceae

تیره‌های سرخسها (Ophioglossaceae، Psilotaceae،  Osmundaceae ٫ Marsileaceae، ٫ Salviniaceae، Dennstaedtiaceae، Pteridaceae، ، Aspleniaceae،  Thelypteridaceae ٫ Woodsiaceae،  Blechnaceae، Onocleaceae،  Dryopteridaceae، Polypodiaceae

گیاهانی علفی، یکساله یا چندساله، خاکزی یا آبزی یا صخره ­روی و بندرت درخت­ زی. ریزوم کوتاه یا طویل و منشعب و رونده. ساقه­ دار یا بدون ساقه؛ ساقه ­ها مفصل­ دار (بندبند) یا بدون مفصل، توخالی یا توپر، با انشعابات دوشاخه­ ای یا بدون انشعاب، اغلب سبز. برگها بزرگ یا گاهی خیلی کوچک، منفرد یا دسته­ای یا فراهم و به شکل غلاف در بالای بندها

(گره­ ها) یا فلس مانند، ساده یا با انشعابات یک تا سه­ بار شانه­ ای، متقابل یا متناوب و به­ ندرت همپوش، چرمی یا غیرچرمی؛ دمبرگ دار یا به­ ندرت بدون دمبرگ؛ برگ های زایا و نازا مشابه یا گاهی متفاوت در شکل و رنگ. هاگینه­ ها اغلب در پشت یا لبه برگها یا بندرت در بخش انتهایی برگ به صورت خوشه­ ای یا در اسپوروکارپ های سخت و محکم یا به شکل سنبله­ ای در انتهای شاخه­ه ای زایا یا منفرد در طول ساقه و سه لوبی (سه حجره­ ای)؛ هاگینه ­پوش اغلب دارند؛ حلقه هاگدان اغلب دارند یا گاهی بدون حلقه؛ هاگها یک یا دو جور.

نَرسَرَخسیان نام یکی از تیره‌های گیاهی از سرخس‌سانان است که دارای پهنک‌های منقسم شانه‌ای با حاشیه دندانه‌دار هستند و پوشش هاگینه آنها کلیوی‌شکل است.

Polystichum munitum

گونه های خانواده Dryopteridaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Holly Fern
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Berry Bladder Fern
Dryopteridaceae
Brittle Bladder Fern
Dryopteridaceae
Mountain Bladder Fern
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Narrow Buckler Fern
Dryopteridaceae
Crown Wood-Fern
Dryopteridaceae
Crested Wood Fern
Dryopteridaceae
Shield Fern
Dryopteridaceae
Spiny Wood Fern
Dryopteridaceae
Male Fern
Dryopteridaceae
Fragrant Woodfern
Dryopteridaceae
Marginal Woodfern
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Mountain Male Fern
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Christmas Fern
Dryopteridaceae
Hard Shield Fern
Dryopteridaceae
Giant Holly Fern
Dryopteridaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *