خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره گل سپاس، تیره قنطوریون (Gentianaceae)

فرم کلی تیره Gentianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف یا ساپروفیت. یکساله یا دوساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متقابل یا مارپیچی یا متناوب؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5-13 .

طبقه بندی خانواده Gentianaceae:  زیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

 Gentiana saponaria

Sabatia angularis

گونه های خانواده Gentianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yellow Wort
Gentianaceae
Centaury
Gentianaceae
Gentianaceae
American Columbo
Gentianaceae
Green Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Closed Bottle Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Yellow Gentian
Gentianaceae
Qin Jiao
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Marsh Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Spotted Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Harvestbells
Gentianaceae
Long Dan Cao
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Felwort
Gentianaceae
Gentianaceae
Ague Weed
Gentianaceae
Spurred Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Bitter Bloom
Gentianaceae
Prairie Rose Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Yellow Centaury
Gentianaceae
Gentianaceae
Chiretta
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *