خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره شمعدانی (Geraniaceae)

فرم کلی تیره Geraniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ اسانس دار؛ غیرآبدار یا آبدار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها فلس مانند یا برگ مانند یا خار مانند.

برگها و گل آن مانند گل عطری است، ولی ساقه‌های آن ضخیم و بسیار بلند و بوی آن متعفن می‌باشد.

تیره شمعدانی یا قیطران این گیاه در غالب نقاط اروپا و شمال آفریقا و آسیا (از جمله ایران ) می‌روید. سرده شمعدان از جمله این تیره از گیاهان می‌باشد.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جا زی. X=7-14 .

طبقه بندی خانواده Geraniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Geraniales .

این خانواده دارای ۷۵۰ گونه است.

Pelargonium triste

گونه های خانواده Geraniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Stork’s Bill
Geraniaceae
Geraniaceae
Crowfoot
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Oval Heron’s Bill
Geraniaceae
Musk Storksbill
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Cut-Leafed Cranesbill
Geraniaceae
Wooly Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Bigroot Geranium
Geraniaceae
Spotted Cranesbill
Geraniaceae
Dovefoot Geranium
Geraniaceae
Nepalese Crane’s Bill
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Native Carrot
Geraniaceae
Meadow Crane’s Bill
Geraniaceae
Geraniaceae
Herb Robert
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Solander’s Geranium
Geraniaceae
Wood Cranesbill
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Sticky Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Ivy Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Rose-Scented Geranium
Geraniaceae
Lemon Geranium
Geraniaceae
Pennyroyal Geranium
Geraniaceae
Nutmeg Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Pheasant’s Foot Geranium
Geraniaceae
Rose Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Apple Geranium
Geraniaceae
Ivy-Leaved Geranium
Geraniaceae
Oak-Leaved Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Peppermint Geranium
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *