فرم کلی تیره Hydrangeaceaeدرختچه ای یا علفی یا بالارونده. گیاهانی غیر آبدار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، با نقاط غده ای یا غیر غده ای، بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه یا یا بریده بریده. در صورت بریده بودن بصورت پنجه ای ( Kirengeshoma ). رگبرگ ها پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس. جوانه های رویشی فلس مانند.

تولید مثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا تک پایه پلی گام ( Broussaisia ).

جغرافیا: معتدل تا نیمه گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Hydrangeaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۱۱۵ گونه است.

Schizophragma integrifolium

گونه های خانواده Hydrangeaceae در شبکه گیاهی ایران

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Chinese Quinine
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Seven Barks
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangea
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Mock Orange
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Mock Orange
Hydrangeaceae
Littleleaf Mock Orange
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *