گل‌راعیان (نام علمی: Hypericaceae) نام یک تیره از  راسته مالپیگی سانان است.

گیاهان این تیره علفى یا چوبى با برگ‌هاى متقابل ساده، کامل و فاقد گوشواره هستند. روى پهنک آنها غالباً غدّه‌هائى محتوى روغن و به شکل نقاطى به رنگ قهوه‌اى یا روشن و شفاف دیده مى‌شود. گل‌ها نر ماده، منظم و داراى کاسه و جام پنج قسمتى هستند که به‌صورت منفرد و یا مجتمع در گل‌آذین‌هاى گرزن قرار مى‌گیرند. پرچم‌ها به تعداد زیاد، مادگى از تخمدان چندخانه‌اى با تمکّن محورى تشکیل شده و محتوى تخمک‌هاى واژگون است. میوه به‌صورت کپسول یا سته است

غالب گیاهان این تیره را جنس Hypericum تشکیل می دهد. پراکندگی آنها معمولاً به صورتی است که بیشتر در نواحی حاره می رویند ولی در نواحی دیگر هر دو نیمکره نیز یافت میشوند.
تعدادی از گیاهان این تیره دارای اسانس یا موارد رزینی مختلف هستند که در کیسه های ترشحی شیزون (اسکیزوژن) و یا در مجاری ترشحی مجتمع می گردند.

Hypericum perforatum

گونه های خانواده Hypericaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tutsan
Hypericaceae
Great Saint John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Rose Of Sharon
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. Andrews Cross
Hypericaceae
Matted St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *