خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره سازو (Juncaceae)

فرم کلی تیره Juncaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. یکساله یا چندساله؛ ریزوم دار یا غده ای. آبدوست تا خشکی پسند؛ گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها متناوب؛ سه ردیفه یا دوردیفه؛ لوله ای یا گِرد یا پهن؛ علفی یا چرمی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا نوک تیز یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا معتدل. X=(3-)6 or 20(-36) .

طبقه بندی خانواده Juncaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Poales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

Juncus acutus

گونه هایخانواده Juncaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sharp Rush
Juncaceae
Baltic Rush
Juncaceae
Juncaceae
Dudley’s Rush
Juncaceae
Soft Rush
Juncaceae
Hard Rush
Juncaceae
Juncaceae
Poverty Rush
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *