خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Primulaceae

فرم کلی تیره Primulaceaeگیاهانی علفی؛ دارای شیره ی رنگی یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبزی یا خشکی زی تا شورزی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. دارای رگبرگ های کنگره دار تا دندانه دار یا یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت؛ اغلب هترواستیل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5, 8-15, 17, 19, 22 .

طبقه بندی خانواده Primulaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۰۰۰ گونه است.

پامچال (نام علمی: Primula vulgaris)، از گیاهان علفی و ماندنی تیره  پامچالیان(Primulaceae) است که بیشتر گونه‌های آن توسط بشر با انجام عمل لقاح به وجود آمده‌اند. دمای معمولی اتاق را یعنی دمای متوسط در حد ۲۰ درجه سانتی گراد را دوست دارد. ارتفاع گیاه بین ۲۵ تا ۶۰ سانتی‌متر متفاوت است و باید در فواصلی بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌م

Trientalis europaea

گونه های خانواده Primulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Scarlet Pimpernel
Primulaceae
Rock Jasmine
Primulaceae
Cyclamen
Primulaceae
Sailor-Caps
Primulaceae
Black Saltwort
Primulaceae
Water Violet
Primulaceae
Primulaceae
Jin Qian Cao
Primulaceae
Gooseneck Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Ling Xiang Cao
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Pimpernel
Primulaceae
Creeping Jenny
Primulaceae
Primulaceae
Whorled Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Drumstick Primula
Primulaceae
Oxlip
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Cowslip
Primulaceae
Primrose
Primulaceae
Thin-Leaf Brookweed
Primulaceae
Brookweed
Primulaceae
Primulaceae
Chickweed Wintergreen
Primulaceae
[

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *