خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Potamogetonaceae

فرم کلی تیره Potamogetonaceaeگیاهانی آبزی. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست؛ ریشه دار. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها در اندازه های کوچک یا متوسط؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا پرندگان

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=13-15 .

طبقه بندی خانواده Potamogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه  است.

Potamogeton pectinatus

گونه های خانواده Potamogetonaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Potamogetonaceae
Curly Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Broad-Leaved Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Fennel-Leaved Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *