خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره خرفه (Portulacaceae)

تیرهٔ خرفه خانوادهٔ نسبتاً کوچکى است که به‌طور عمده یک‌ساله، علفى یا درختچه‌اى و غالباً گوشتى و داراى انشعابات فراوان بر روى سطح زمین هستند. برگ‌هاى آنها متناوب یا متقابل، ساده داراى گوشواره‌ است. گل‌آذین به‌صورت‌هاى مختلف، گل‌ها دوجنسی، منظّم، شامل ۲ یا به‌ندرت ۳ کاسبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا ۱۲ و معمولاً ۴ تا ۶ گلبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا تعداد بیشترى پرچم، ۲ تا ۳ برچه به‌هم پیوسته، یک تخمک و یا به تعداد بیشتر، با تمکن قاعده‌اى یا مرکزى آزاد و میوهٔ آنها کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=4-42 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Portulacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Portulaca retusa

گونه های خانواده Portulacaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Bering Sea Spring Beauty
Portulacaceae
Broad-Leaved Spring Beauty
Portulacaceae
Lanceleaf Spring Beauty
Portulacaceae
Alpine Spring Beauty
Portulacaceae
Miner’s Lettuce
Portulacaceae
Portulacaceae
Pink Purslane
Portulacaceae
Tuberous Spring Beauty
Portulacaceae
Great Basin Spring Beauty
Portulacaceae
Spring Beauty
Portulacaceae
Portulacaceae
Columbian Bitterroot
Portulacaceae
Pigmy Bitterroot
Portulacaceae
Bitter-Root
Portulacaceae
Water Blinks
Portulacaceae
Pale Spring Beauty
Portulacaceae
Rose Moss
Portulacaceae
Green Purslane
Portulacaceae
Golden Purslane
Portulacaceae
Portulacaceae
Orange Flameflower
Portulacaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *