خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره جوالدوزک ، انارشیطان (Bignoniaceae)

فرم کلی تیره Bignoniaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی. مستقل یا بالارونده  برگ ها متقابل یا مارپیچی یا متناوب؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری و گرمسیری. N=20 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ می باشد.

طبقه بندی خانواه Bignoniaceae زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۶۵۰ گونه است.

 

گونه های خانواده  Bignoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Trumpet Creeper
Bignoniaceae
Trumpet Vine
Bignoniaceae
Indian Bean Tree
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Chinese Catalpa
Bignoniaceae
Shawnee Wood
Bignoniaceae
Desert Willow
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *