خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره میخک (Caryophyllaceae)

فرم کلی تیره Caryophyllaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی؛ غیرآبدار یا آبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله. شورپسند. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی یا متناوب؛ دارای دمبرگ یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

میخَکیان یا قرنفلیان (Caryophyllaceae) تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای (dicotyledon) از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) است. میخک‌ها خانواده بزرگی با ۸۸ سَرده (جنس) و حدود ۲۰۰۰ گونه است.

میخکیان خانواده‌ای است از گیاهان علفی که در سراسر جهان یافت می‌شود. از سرده‌ها و گونه‌های آن می‌توان به  میخک قلیانک (سیلن) و میخک آتشی ،قرنفل، اشاره کرد. بسیاری از گونه‌های میخک‌ها گل‌های تزئینی بشمار می‌آیند ولی بسیاری نیز به عنوان علف هرز می‌رویند.

تمام انواع این تیره علفی و گلهای آنها با تیره‌های دیگر تفاوت بسیار دارد. کاسهٔ آنها از پنج کاسبرگ ساخته شده که بین آنها به هم نزدیک گشته و لوله‌ای می‌سازد که پنج کُنگُره دارد و ممکن است کاسهٔ کوچکتر اضافی نیز داشته باشد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=5-19 .

گونه های خانواده Caryophyllaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corncockle
Caryophyllaceae
Thyme-Leaf Sandwort
Caryophyllaceae
Field Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Common Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Little Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Strapwort
Caryophyllaceae
Berry-Bearing Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Sweet William
Caryophyllaceae
Carnation
Caryophyllaceae
Chinese Pink
Caryophyllaceae
Cheddar Pink
Caryophyllaceae
Pink
Caryophyllaceae
Fringed Pink
Caryophyllaceae
West Indin Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Manchurian Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rupture Wort
Caryophyllaceae
Hairy Rupture Wort
Caryophyllaceae
Sea Sandwort
Caryophyllaceae
Ragged Robin
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Water Chickweed
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Nailwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Tumbling Ted
Caryophyllaceae
Soapwort
Caryophyllaceae
Knawel
Caryophyllaceae
Moss Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Red Campion
Caryophyllaceae
Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
White Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Bladder Campion
Caryophyllaceae
Corn Spurrey
Caryophyllaceae
Sandwort
Caryophyllaceae
Bog Stitchwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Greater Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cow Cockle
Caryophyllaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *