خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Sparganiaceae

فرم کلی تیره Sparganiaceaeگیاهان علفی آبزی یا باتلاقی. چندساله، فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار یا غوطه ور. برگ ها برآمده یا غوطه ور. برگ ها متناوب، دو ردیفه، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

~  Typhaceae

گونه های این خانواده ~  Typhaceaeدر تیره قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

 

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله یا گرمسیری. پراکنش وسیع در جنوب شرق استرالیا و نیوزیلند. پراکنش کمتر در بورنئو و گینه نو. X= 15 .

طبقه بندی خانواده : زیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه و تنها یک جنس Sparganium است  .

Sparganium americanum

گونه های خانواده Sparganiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bur-Reed
Sparganiaceae
Branching Bur-Reed
Sparganiaceae
Bur Reed
Sparganiaceae
Sparganiaceae
Sparganiaceae

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *