خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره Trilliaceae

Liliaceae ,  Melanthiaceae

فرم کلی تیره Trilliaceaeگیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. آمریکای شمالی. ۲n=10, 15, 20, 30, 40 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۵ و سطح پلوئیدی ثبت شده برابر ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ می باشد.

گونه های این تیره در خانواده~ Liliaceae ,  Melanthiaceae قرار گرفته اند.

طبقه بندی خانواده Trilliaceae : زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۵۳ گونه است.

Medeola virginiana

گونه های خانواده Trilliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kinugasaso
Trilliaceae
Indian Cucumber Root
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Beth Root
Trilliaceae
White Trillium
Trilliaceae
Trilliaceae
Wakerobin
Trilliaceae
Trilliaceae
Toadshade
Trilliaceae
Trilliaceae
Trilliaceae
Painted Trillium
Trilliaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *