خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره دم اسبیان (Equisetaceae)

دم اسب از جمله گیاهان دارویی است که از قدیم در اروپا و چین بکار می‌رفته‌است. در فارسی به آن «دم اسبی، «دم اسب» نیز می‌گویند. درکتب طب سنتی با نامهای «ذنب الخیل» و «ذنب الفرس» از آن نامبرده شده‌است. دم اسب چون دارای مقدار زیادی سیلیس می‌باشد بنام سیلیس Silica نیز معروف است. دم اسب گیاهی علفی، دائمی، بند بند و ریزوم دار است دارای  ساقه هوایی است: ساقه‌ای که به رنگ قرمز است و در اوایل بهار ظاهر می‌شود و ساقه دیگری که به رنگ سبز است و نازا می‌باشد و بعد از ساقه قرمز رشد می‌کند. مصرف طبی دم اسب به ساقه سبز آن محدود می‌شود.

گیاهان این تیره بدون برگ، بدون گل، گاهى اوقات آبزى و داراى ساقه‌هاى خزنده و توخالى هستند. این ساقه‌ها بندبند و در قاعدهٔ هر بند یک غلاف وجود دارد. دستگاه زایشى این گیاه به‌صورت مخروط‌هائى در انتهاء انشعابات ساقه که شامل چهار هاگدان‌هائى در زیر فلس‌هاى شش‌گوش است و یا به‌صورت منفرد و جداگانه بر روى انشعابات نزدیک به زمین تولید مى‌شود. فلس‌هاى تولید شده (اسپورانژیوفور) که حامل هاگدان‌ها (اسپورانژ) هستند، بر روى پایه‌هاى کوتاهى مستقر و به رنگ قهوه‌اى روشن دیده مى‌شوند.

 Equisetum arvense

گونه های خانواده Equisetaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Field Horsetail
Equisetaceae
Swamp Horsetail
Equisetaceae
Dutch Rush
Equisetaceae
Marsh Horsetail
Equisetaceae
Meadow Horsetail
Equisetaceae
Wood Horsetail
Equisetaceae
Giant Horsetail
Equisetaceae
Variegated Horsetail
Equisetaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *