خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره پیچک (Convolvulaceae)

فرم کلی تیره Convolvulaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده یا درختی؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

گیاهان این تیره در ایران انتشار وسیعى دارند و گونه‌هاى علف هرز آن بیشتر از جنس Convolvulus هستند: در ایران از این جنس حدود ۴۵ گونهٔ علف هرز شناسائى شده است که به‌صورت یک‌ساله و چندساله مشاهده مى‌شوند.

گل‌آذین گرزن و یا داراى گل‌هاى منفرد، منظم، ندرتاً نامنظم، داراى ۵ کاسبرگ، ۵ گلبرگ پیوسته، ۵ پرچم و دو برچهٔ پیوسته با ۲ تا ۴ خانه مى‌باشد. در هر خانه ۱ تا ۲ تخمک وجود دارد. گل‌ها معمولاً شیپورى شکل و داراى آرایشى فلسى هستند. میوهٔ این گیاه کپسول یا گوشتدار است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

گونه های خانواده Convolvulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Japanese Bindweed
Convolvulaceae
Hedge Bindweed
Convolvulaceae
Sea Bindweed
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Field Bindweed
Convolvulaceae
Australian Bindweed
Convolvulaceae
Scammony
Convolvulaceae
Dwarf Morning Glory
Convolvulaceae
Chinese Dodder
Convolvulaceae
Lesser Dodder
Convolvulaceae
Japanese Dodder
Convolvulaceae
Bigfruit Dodder
Convolvulaceae
Dodder
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Moonflower
Convolvulaceae
Sweet Potato
Convolvulaceae
Jalap
Convolvulaceae
Japanese Morning Glory
Convolvulaceae
Wild Potato Vine
Convolvulaceae
Common Morning Glory
Convolvulaceae
Saltmarsh Morning Glory
Convolvulaceae
Morning Glory
Convolvulaceae
Sweet Potato
Convolvulaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *