خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره گل جالیز(Orobanchaceae)

فرم کلی تیره Orobanchaceaeگیاهانی علفی بدون کلروفیل. برگ ها بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. برگ ها آبدار یا غیرآبدار؛ انگلی. انگل روی ریشه گیاهان میزبان. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ بدون برگ ها متراکم قابل رؤیت؛ معمولاً ریزوم دار یا غده ای. خشکی زی. برگ ها کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای؛ کشیده تا تخم مرغی. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

گُل جالیز یا گلک (Orobanche) سرده‌ای از گیاهان گلدار است .

این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهانند.

گل جالیز اانگل مطلق ریشه گیاهان دو لپه  بوده و به دلیل فقدان برگ و سبزینه با جذب آب و مواد غذایی از گیاه میزبان سبب کاهش رشد و عملکرد، ایجاد پژمردگی و در نهایت مرگ آن می‌شود.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز جنوب شرقی آمریکا، شرق استرالیا و نیوزیلند. X=12, 18-21 .

طبقه بندی خانواده Orobanchaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۱۸۰ گونه است.

Orobanche uniflora

گونه  های خانواده Orobanchaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Orobanchaceae
Lie Dang
Orobanchaceae
California Broomrape
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Cancer Root
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Broom Rape
Orobanchaceae
Lesser Broomrape
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Ground Cone
Orobanchaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *