خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره گل ساعتی(Passifloraceae)

فرم کلی تیره Passifloraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ کوچک و زوداُفت.

گل‌ساعتیان (نام علمی: Passifloraceae) نام یک  تیره از مالپیگی سانان  است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=6, 9-11 .

طبقه بندی خانواده Passifloraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۵۳۰ گونه است.

Passiflora incarnata

گونه خانواده Passifloraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passifloraceae
Maypops
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Banana Passion Fruit
Passifloraceae
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *