قاشق‌واشیان (Alismataceae) یا خانواده تیرکمان آبی، نام یکی از تیره‌ها از گیاهان گلدار است. این تیره را تیره تیرکمان آبی نیز نامیده‌اند.

قاشق‌واشیان گیاهانی هستند آبزی و بدون شیرآبه، با ساقهٔ منفرد گل دهنده؛ برگ‌های غالباً پهن؛ گل‌آذین معمولاً دارای انشعابات زیاد و ندرتاً یک چتر، گل‌های یک جنسی، منظم، ۳ گلبرگ، ۳ کاسبرگ، ۶ برچه یا بیشتر، تخمدان فوقانی، ۱ تا ۲ تخمک، تمکن قاعده‌ای یا حاشیه‌ای و میوهٔ فندقه. بومی مناطق معتدله و گرم.

فرم کلی تیره Alismataceaeگیاهانی علفی؛ صمغ دار. یکساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. آبدوست یا خشکی پسند؛ ریشه دار. برگ ها بصورت شناور روی آب یا زیرآب. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا دوپایه، یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا اندام های جنسی ماده یا از اندام های جنسی نر.

Sagittaria Latifolia

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=(5-)7-11(-13) .

گونه های خانواده Alismataceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Alismataceae
Great Water Plantain
Alismataceae
Thrumwort
Alismataceae
Alismataceae
Short-Beaked Arrow Leaf
Alismataceae
Alismataceae
Wapato
Alismataceae
Chinese Arrowhead
Alismataceae
Duck Potato
Alismataceae
Alismataceae
Arrow Head
Alismataceae
Alismataceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *