خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره چای(Theaceae)

فرم کلی تیره Theaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

چاییان (Theaceae) تیره‌ای از خلنگ‌سانان درختچه‌ای یا درختی با هجده سرده و حدود ۵۰۰ گونه است که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=15, 18, 21, 25 .

طبقه بندی خانواده Theaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Eurya japonica

گونه ها ی خانواده Theaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea-Oil Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *