خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره خاس (Aquifoliaceae)

فرم کلی تیره Aquifoliaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای، غیررزینی. معمولاً هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها معمولاً همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ چرمی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری.   ۲n=17-20, 40 .    X=9, 10   .

طبقه بندی خانواده Aquifoliaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Aquifoliales .

گونه هایتیره Aquifoliaceae :در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Cassine
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Large Gallberry
Aquifoliaceae
Horned Holly
Aquifoliaceae
Japanese Holly
Aquifoliaceae
Inkberry
Aquifoliaceae
Mochi Tree
Aquifoliaceae
Tarajo
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
American Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Winterberry
Aquifoliaceae
Yaupon Holly
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Mountain Holly
Aquifoliaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *