خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره خشخاش(Papaveraceae)

فرم کلی تیره Papaveraceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای؛ صمغ آور یا دارای شیره رنگی؛ یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی زی. برگ ها متناوب یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ معمولاً پرمانند یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت، غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری و استرالیا. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. بخصوص نواحی معتدل شمالی، ایسلند، آمریکای مرکزی و غرب هندوستان، آفریقای جنوبی و شرق استرالیا. X=(5-)6, 7, 8, 11, 19 .

غالب گیاهان این تیره مانند papaver ها ، Glaucium ها ، Chelidonium ها و غیره مجاری ترشحی لاتکس مرکب از سلولهای منفرد با پشت سر هم با جدار عرضی سوراخ دار و یا بصورت مشبک دارند این سلولها و مجاری در پارانشیم ها مخصوصاً دربافت آبکش دیده می شوند.شیرا به آنها ممکن است شیری رنگ(papaver) ها یا زرد رنگ (Chelidonium) ها و یا قرمز رنگ در (Sanguinaria ها) باشد.گیاهان داروئی مهمی در این تیره وجود دارند که ارزش درمانی ارزنده آنها سبب گردیده که در بسیاری از مداواها با اثر قاطع بکار روند از بعضی از آنها مواد موثر بسیار مهمی استخراج می گردد که در پزشکی اهمیت فراوان دارد.

طبقه بندی خانواده Papaveraceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.


Glaucium flavum

گونه های خانواده Papaveraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
White Prickly Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Greater Celandine
Papaveraceae
Papaveraceae
Scrambled Eggs
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Fumewort
Papaveraceae
Three-Leaf Corydalis
Papaveraceae
Papaveraceae
Yan Hu Suo
Papaveraceae
Squirrel Corn
Papaveraceae
Dutchman’s Breeches
Papaveraceae
Bleeding Heart
Papaveraceae
Californian Poppy
Papaveraceae
Horned Poppy
Papaveraceae
Plume Poppy
Papaveraceae
Papaveraceae
Blue Poppy
Papaveraceae
Himalayan Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Long-Head Poppy
Papaveraceae
Arctic Poppy
Papaveraceae
Oriental Poppy
Papaveraceae
Corn Poppy
Papaveraceae
Opium Poppy
Papaveraceae
Creamcups
Papaveraceae
Blood Root
Papaveraceae
Papaveraceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *